Com es pavimenta?

Consideracions prèvies a la col·locació

Primer de tot s’ha de presentar el mosaic en el cas que es tracti d’un dibuix tipus catifa. Penseu que caldrà deixar una faixa d’unes mides idònies perquè el mobiliari no parteixi la composició. També és important que les fileres de les altres estances segueixin la mateixa filada sempre que sigui possible, perquè visualment quan les portes estan obertes doni sensació de continuïtat.

El dia abans de començar a posar el mosaic s’ha de submergir perquè s’hidrati, i dues hores abans de començar s’ha de treure del remull. D’aquesta manera, en el moment de col·locar el mosaic les rajoles no absorbeixen l’aigua del morter i es mantenen perfectament les propietats del material. Aquest morter antigament es feia de sorra i calç, però actualment es pot fer amb tres parts de sorra neta no molt gruixuda i una part de ciment. Per aquest motiu si heu arrencat mosaic antic haureu vist que les peces s’arrenquen amb molta facilitat, perquè estaven posades amb calç.

Si teniu la possibilitat de llegir catàlegs antics de mosaic veureu que en l’apartat de col·locació alguns fabricants recomanen que es col·loquin amb guix i ciment o bé amb terra, fang i ciment. Us podem dir que a les peces que hem recuperat, en el moment de netejar la part posterior s’ha pogut veure totes aquestes possibilitats i en algunes només al posar-les en remull ja s’engrunava parcialment el morter.

La col·locació

Es col·loca un fil d’un extrem a l’altre de les arestes i així marquem l’alçada i amplada que ens servirà de referència per posicionar la resta de les peces de la fila alineades.

Es posa un llit de sorra d’un a dos centímetres perquè el forjat no transmeti el moviment a la peça i la pugui trencar.

Si us mireu atentament mosaic antic, de peces esquerdades no n’hi sol haver, excepte en el cas de grans esquerdes que ressegueixen el traçat de cairats o el forjat que han cedit.

La col·locació es fa de genolls i així podem veure amb detall si queden ben anivellades. Es posa 2 cm de morter al terra just a la superfície que necessita la rajola. Es col·loquen a sang, és a dir, que es toquin les unes amb les altres.

Després es piquen amb el mànec de la maceta o actualment amb el martell de goma BLANCA, sobretot blanca perquè la negra deixa marques. Aquest procés s’ha de fer amb molta atenció perquè en el moment que es pica una es mouen les altres. Pel que fa a l’extrem s’ha de deixar una mica d’espai, un pèl menys que el sòcol pel tema de les dilatacions.

Després de tres dies, rejuntem. Primer de tot és necessari mullar les peces bé perquè si no es fa, hi ha el perill que en el moment que rejuntem estiri el color i es marquin les peces en les juntes; si us hi fixeu sol passar força sovint i costa molt que marxi.

S’ha de rejuntar amb la borada molt líquida a trossos petits, dos metres quadrats com a màxim. Quan el ciment comenci a assecar-se es neteja amb una esponja fins que surti l’aigua neta. Pel que fa a la borada, si el client ho desitja, a Mosaic Girona li preparem del mateix color que s’han fet les peces i així la variació serà imperceptible.

Una altre punt important és treure la humitat del paviment. Això ho podem fer amb serradures de pi o d’un arbre blanc; si no es fan amb aquest tipus hi ha el perill de tacar-se el terra. També es pot aprofitar per passar l’escombra amb les serradures i així s’emporta restes de la borada.

Un altre detall és utilitzar calçat que no deixi marques i que estigui lliures de pedres o similars que poden ratllar el paviment.

Com s’abrillanta?

Primer de tot es frega amb la fregona totalment escorreguda, fins que l’aigua surti neta, i després s’espera entre cinc i set dies perquè quedi totalment sec.

Després mitjançant una pistola s’ha de posar un líquid tapa-porus fent com a mínim dues passades, una horitzontal i l’altra vertical. Tot seguit passar la màquina rotativa amb el fixador del cristal·litzador com a mínim en dues capes i finalment el cristal·litzador.

Si es vol un acabat brillant com un mirall es pot posar cera però penseu que amb l’ús en zones molt transitades com passadissos i cuines va perdent la brillantor.

És molt important fer bé aquest procés per evitar taques. Penseu que el mosaic antic està cristal·litzat a causa de l’ús del pas del temps; el nostre és nou i ha de fer tot un procés mecànic-químic perquè assoleixi aquest resultat. Mosaic Girona recomana buscar bons abrillantadors per evitar ensurts.

Com es neteja?

Recomanem fer-ho amb sabons amb el ph neutre i tenir present que el terra estigui ben esbandit sobretot de sorra de la platja perquè és com una llima i es ratllarà amb molta facilitat.

Penseu que cada rentada fa que el mosaic es vagi endurint, i és amb aquest procés químic que experimenta el ciment que les peces antigues han adquirit una resistència tan elevada.

Com es guarda?

Les peces de mosaic es presenten en caixes de cartró americanes separades per foam a l’interior.

S’han de deixar en una estança freda on no li toqui el sol ni les corrents d’aire. Penseu que el moment de curar el mosaic es fa a la foscor, sense corrents d’aire i amb humitat, fent que s’endureixi a poc a poc i augmentant molt la resistència.

En el cas que les caixes es mullin caldrà treure’l de les caixes de cartró perquè si no ens podem trobar que es taqui.

Es pot posar mosaic a l’exterior?

Mosaic Girona no recomana col·locar aquest tipus de paviment a l’exterior per dos motius. Un, que els canvis de temperatura són tan extrems que és molt probable que apareixin esquerdes amb els temps. Per evitar això s’hauria de variar la proporció de sorra i ciment per una molt similar a la del panot, fent que el desgast no quedés llis sinó molt rugós.

Pel que fa al segon motiu, és que els colors anirien desapareixent amb el temps.

Es pot col·locar mosaic a la cuina?

No hi ha cap problema si és traca correctament com hem explicat al punt anterior. Mosaic Girona ha fet diverses cuines i no han tingut cap mena de problema.

És recomanable fer un recordatori del tapa-porus un cop l’any.

Es pot col·locar mosaic a les dutxes o piscines?

Es pot fer però s’han de tractar molt bé les peces perquè no quedin marcades pels sabons i el tractament per mantenir el ph.

Quin gruix tenen les peces?

El gruix de les peces abasta de 1.6 a 1.8 cm.

Hi ha una comanda mínima?

No hi ha cap limitació pel que fa a les comandes.

Quanta merma haig de calcular en fer la comanda?

Normalment, és un 10 % en peces llises si estem parlant de la faixa.

Però en el cas que sigui amb dibuix, serà molt complicat poder aprofitar per un altre lloc cada peça que es talli, i es tindria que tenir present en el moment de fer la comanda.

Fotografies: Construccions Juli Gabardino S.L.