El procés de fabricació

El primer pas es pastar el ciment, àrids i els pigments,en una calaixos que s’anomen pasteres.

Tot seguit greixem el motlle amb un artilugi que s’anomena monyeca. S’introdueix la trepa abocant-lis els colors en cada compartiment. Es sacseja el motllo, o es colpeja amb el puny, per tal que s’estengui la pasta de color, i es retira la trepa.

Seguidament s’escampa el brassatge amb el purgador. Es neteja la trepa, mentre el secant xupa la humitat de la capa fina.

S’aboca el gros amb les mans, galgant-lo amb l’enrasador. Acte seguit es posa el tap del motlle i s’introdueix a la premsa. Després d’accionar la premsa es retira el motllo, el marc i el tap.

I per últim,el pas més delicat, s’estova la rajola amb els dits col·locant-la la rajola a l’estador vertical o horitzontal.

I tornem a iniciar tot el procés…