Mosaic Girona facilita la consulta d’aquests catàlegs que són una mostra dels dissenys que es van produir en diferents etapes de la història. Anirem ensenyant tots els catàlegs que hem recopilat durant aquests 20 anys.

La nostra idea és compartir aquest catàleg sense cap mena de restricció amb la intenció que tothom hi pugui accedir i evitar així que es perdin, deixant la porta oberta a qualsevol persona o entitat que vulgui compartir catàlegs o similars.