Que es el Mosaic Hidràulic?

Posted by on ago 7, 2014 in Sin categoría | No Comments

El mosaic hidràulic, que a altres països es coneix com a rajola de ciment, deu el seu nom als acumuladors d’aigua que antigament feien moure la premsa amb què es compactaven les rajoles.

El mosaic té dues cares: la del davant, la decorada, està feta amb ciment blanc, sorra de marbre i colorants minerals, i la del darrere, que té la funció de compactar la rajola, es fa amb arena i ciment pòrtland, que, un cop premsat, es deixa descansar uns dies.

Leave a Reply